Banklar üçün Həllər

Do IT şirkəti, SoftClub şirkətinin tərəfdaşı olaraq, banklar üçün həllər təqdim edir.
Avtomatlaşdırılmış bank sistemi (ABS)
«SC-BANK NT» ABS korporativ biznes üçün:

 • Bankın mərkəzləşdirilmiş idarə edilməsi: vahid normativ məlumat informasiyasının və bank müştərilərinin vahid kartotekasının aparılması;
 • Müştərilərlə işin əsas biznes-prosesinin avtomatlaşdırılması;
 • Sənəd dövriyyəsinə xidmət göstərmək;
 • Mühasibatlıq və idarəetmə uçotunun aparılması;
 • Depozit və kredit portfelinə xidmətin göstərilməsi;
 • Ödəniş sistemləri ilə qarşılıqlı əlaqə;
 • Xəzinədarlıq əməliyyatlarının emalı;
 • Bank risklərinin monitorinqi və idarə edilməsi;
 • Heyətin idarə edilməsi;
 • Normativ və idarə edilən analitik hesabdarlığın hazırlanması və yaradılması;
 • Bankın maliyyə planlamasının və büdcələşməsinin tətbiq edilməsi.

«SC-Retail» ABS fərdi biznes üçün:


 • Müştərilərə xidmət göstərən kargüzarlığın avtomatlaşdırılması;
 • Hesablarda tək-tək məhsullarla əməliyyatlar uçotunun avtomatlaşdırılması;
 • Bankın fərdi məhsullarından istifadə edərkən fərdi müştərilərə müxtəlif xidmət kanallarına icazənin təqdim edilməsi.
Mobil və internet bankçılıq
Korporativ biznes üçün:

 • Dolğun məlumatlı əsas səhifə;
 • Sənədlərdən rahat istifadə imkanı;
 • Çıxarış sənədləri ilə iş;
 • Hesablardan sadə istifadə;
 • Fərdi əməliyyatlar təqvimi;
 • Bir neçə şirkətin idarə edilməsi;
 • Sənədlərin imza səviyyəsinin və razılaşdırılmasının ayarlanması.
Pərakəndə biznes üçün:

 • Bank hesabının vəziyyətinin nəzarəti;
 • Sərbəst rekvizitlər üzrə ödəmələr;
 • İnfoservislər;
 • Bankın bütün məhsullarının (kart, hesablar, kreditlər, saxlama qutuları və s.) idarə edilməsi;
 • Rahat ödəmələr (tez ödəmələr, bir düymə ilə ödəmə);
 • PFM (fərdi maliyyə menecerinin servisi);
 • Marketplace, bildirişlər vasitəsi ilə fərdi tətbiqlər;
 • Fərdiləşdirmə, VIP-servisləri;
 • Demo-rejim;
 • Müştərilərin çoxkanallı dəstəklənməsi;
 • İnternet-bankinq-də müştərilərin aktivliyinin analitikası.
Nağdlarin idarə edilməsi üçün SC-Cash Fusion proqram platforması
 • Bank xəzinəsində dəyərlərin qalıqlarının monitorinqi və planlaşdırılması;
 • Bankın xəzinələrində və anbarında nağd pulun dövriyyəsi və qalıqlarının mərkəzləşdirilmiş nəzarəti;
 • Bankomatların texniki və maliyyə durumunun mərkəzləşdirilmiş monitorinqi;
 • ATM-də faktiki verilən nağdlaşmanın monitorinqi;
 • Xəzinə işçiləri arasında dəyərlərin ötürülməsi əməliyyatları;
 • Müştərilərlə xəzinə əməliyyatları;
 • Hüquqi şəxslərə xəzinə xidmətinin göstərilməsi;
 • Nağd pulun inkasasiyası və daşınması üzrə xidmətin göstərilməsi;
 • Marşrutlar, briqadalar, daşınmalar;
 • Analitik formalar/hesabatlar.
SC-ETPBANK elektron ticarət meydançası
 • Bankın vahid informasiya məkanı;
 • Vahid platforma;
 • Onlayn ticarətlər;
 • Kotirovkaların onlayn translyasiyası;
 • Çevik ayarlanan sistem.
SC-Check "Müştəri məlumatlarının yoxlanılması" proqram kompleksi
SC-Check PK, sansksiyalar syahısı əsasına qurulmuş fiziki və hüquqi şəxslər məlumat bazası ilə müqayisə nəticəsində, maliyyə və digər əməliyyatları icra edən fiziki və hüquqi şəxslər haqqında məlumatı təqdim etməklə, hüquqi, maliyyə və reputasiya təhlükələrini minimuma çatdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdu.

Funksional imkanlar

 • Maliyyə və digər əməliyyatları icra edən fiziki və hüquqi şəxslər siyahısına aid olması haqqında məlumatı təqdim edir;
 • Dow Jones məlumat bazası ilə qeyd edilmiş şəxslərin uyğunluğunu aparır.
SC-ARXIV elektron arxiv sistemi
SC-ARXİV sistemi arxivin elektron sənədlərlə doldurulması və idarə edilməsi üçün nəzərdə tutularaq, sənədlərin etibarlı və uzun müddətli saxlanılmasını təmin edir.

Funksional imkanlar

 • Sənədlərin paylanaraq saxlanılması;
 • Sənədlərin tamlığının reqlament üzrə yoxlanması;
 • Effektiv axtarış və icazənin çevik idarə edilməsi;
 • Fiziki qurğularda yerləşən sənədlər da daxil olmaqla istifadəçi üçün sənədlərin şəffaf birləşdirilməsi;
 • Siyahıya alınma sənədlərinin avtomatik qeydiyyatı;
 • Müddəti bitmiş sənədlərin seçilməsi və utilizasiyası;
 • Məzmunun müxtəlif formatlarda saxlanılması üçün qəbul edilmə;
 • Daxili tapşırıqlar planlaşdırıcısı;
 • Sənədlərin məzmunu üzrə arxiv metaverilənlərin yaradılması;
 • Sənədlərin xarici təsvirinin formalarının yaradılması;
 • Saxlanma həcmlərinin optimallaşdırılması.

Tətbiqi həllər

 • Bankın mühasibatlıq sənədlərinin arxivi;
 • Sənədlərin mərkəzləşdirilmiş arxivinin elektron formada saxlanılması;
 • Bağlı hesablar arxivi;
 • Bağlı hesablar, əməliyyatlar və onlar üzrə əməliyyatlar haqqında məlumatların mərkəzləşdirilmiş arxiv olaraq saxlanılması;
 • Məzmunla-ünvanlanmış saxlama;
 • Qeyri struktursuz məzmunun mərkəzləşdirilmiş arxiv olaraq saxlanılması.
Demo