İstedadların idarə edilməsi

WebTutor — personalın seçilməsi, qiymətləndirilməsi, sınaqdan keçirilməsi və təlimlərin keçirilməsi, istedadların idarə edilməsi, biliklərin sistemləşdirilməsi və saxlanılması biznes proseslərin kompleks avtomatlaşdırma sistemidir.
WebTutor İstedadların idarə edilməsi sistemi
CourseLab Elektron kursların işlənməsi aləti
E-Staff personalın
seçilməsi sistemi
WebTutor sistemini fərqləndirən, proqram modulları toplusu əsasında funksionallığı sifarişçi qarşısında duran məsələlərdən asılı olan çevik ayarlanan sistemlər yaratmağa imkan verən modul yanaşmadır.

Sistemin tətbiqi nəticəsində sifarişçi, həm İnternet həm də İntranet şəbəkəsindən daxil olmağa imkanı olan portal əldə etmiş olur. Portal əsasında distant təhsil və sınaq sistemi, istedadların idarə edilməsi və korporativ tədrisin bütün proseslərini avtomatlaşdıran və ya korporativ informasiya portalı olan, tam imkanlı tədris və ya İR portalı qurula bilər.

WebTutor hansı məsələləri həll edir:
 • Bütün, rutin/təkrarlanan əməliyyatların prosedurların, avtomatlaşdırılması;
 • Bütün İR funksiyaları arasında etibarlı ötürülmə və razılaşdırılma;
 • Verilənlərin hərtərəfli toplanması və təhlilinin maksimal imkanları;
 • Müştərilərin, şirkətin əməkdaşlarının, tərəfdaşların tələb olunan məlumatlardan rahatlıqla istifadə edilmə;
 • Cəlb edici və intuitiv başa düşülən sosial məkan – forumlar, bloqlar, sorğular, əlaqələr;
 • Vebinarların keçirilməsi, distant tədrisin təşkili;
 • Zamanın istənilən vaxtında aktual məlumatların şəffaflığı;
 • Biliklərin səmərəli idarə edilməsi: vahid baza, strukturlaşdırılmış saxlanılma və informasiyanın ani axtarışı.
WebTutor məhz nəyi avtomatlaşdırır:
 • Personalın seçilməsi və uyğunlaşdırılması;
 • Əyani və distant tədris;
 • Vebinarların keçirilməsi və mobil tədris;
 • Səriştənin qiymətləndirilməsi və Performance Management;
 • Ötürülmənin idarə edilməsi;
 • Kadr ehtiyatlarının idarə edilməsi;
 • Biliklərin idarə edilməsi;
 • Sosial alətlər;
 • Çat-botlar;
 • Kommunikasiyaların təşkil edilməsi.
Sistemin ekran görüntüləri

CourseLab, SCORM 2004 standartına uyğunluq üçün sertifikatlaşdırılmışdır, uyğunluq standartı: CP SCORM 2004 Conformant CourseLab – interaktiv tədris materiallarının (elektron kursların) yaradılmasında, İnternet şəbəkəsində, distant tədris sistemlərində kompakt-diskdə və ya digər daşıyıcı üçün nəzərdə tutulmuş güclü və eyni zamanda istifadədə sadə olan vasitədir.

Əsas xüsusiyyətləri:

 • WYSIWYG məkanında tədris materialının yaradılması və redaktə edilməsi – Gördüyünüzü nəticədə eynilə əldə etmiş olursunuz;
 • CourseLab SCORM 2004 standartı üzrə sertifikatlaşdırılmışdır: CP SCORM 2004 Conformant;
 • Müəllifdən heç bir proqramlaşdırma dilinin və ya HTML dilinin biliklərini tələb etmir;
 • Testlərin qurulmasının daxili vasitələri;
 • Obyekt yanaşma istənilən çətinlikdə tədris materialı yaradmaq imkan verir;
 • Açıq obyekt interfeysi obyektlər və şablonlar kitabxanasını , həmçinin istifadəçinin özü tərəfindən yaradılmışlar sayəsində də asanlıqla genişləndirməyə imkan verir;
 • Obyektlərin daxili animasiya mexanizmləri;
 • İstənilən müxtəlif formatlı videoların, Rich-media tərkibli məlumatın və s. kursa yerləşdirilməsi imkanı;
 • Musiqi müşayətinin yerləşdirilməsi sinxronlaşmasının sadə mexanizmləri;
 • Microsoft PowerPoint formatından təqdimatların tədris materialına import edilmə imkanı;
 • Müxtəlif proqram məhsullarının işinin simulyasiyasını yaratmağa imkan verən, ekranın görüntüsünü çəkmək üçün daxili mexanizmin mövcudluğu;
 • Əməliyyatların təsvirinin sadə daxili dili;
 • Təcrübəli istifadəçi üçün redaktor tərəfindən JavaScript vasitəsilə kursu əks etdirən təminatın funksiyalarına və obyektlərinə bir başa icazə verilir.
Sistem, kadr agentlikləri və kadr seçən şirkətlərin İR xidmətləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. E-Staff Rekruter – işə qəbulunda bir çox rutin əməliyyatları avtomatlaşdıran tam dövr sistemidir.

Funksional imkanlar:

 • Ştat strukturu (kadr xidmətləri üçün);
 • CRM (kadr agentlikləri üçün);
 • Vakansiyalar;
 • İnternetdə müraciətlərin axtarışı;
 • Müraciətin importu;
 • Namizədlərlə iş;
 • Rekruterlərin iş statistikası;
 • Mobil təminat - nömrənin təyin edilməsi;
 • E-Staff Rekruter sisteminin funksional imkanlarının tam siyahısı.
Demo