İnfrastruktur Həlləri

Do IT şirkəti, infrastruktur layihələrini həyata keçirmək üçün böyük səriştəyə malikdir. Biz, Microsoft şirkətinin həlləri əsasında İT infrastrukturun qurulması və təkmilləşdirilməsini təklif edirik.
İT infrastrukturun auditi
Baza İT infrastrukturu
Korporativ poçt
Birləşdirilmiş kommunikasiyalar
İT infrastrukturun audit edilməsi üzrə layihə çərçivəsində, İT infrastrukturun elementlərinin işini sınaqdan keçirilməsi və müayinə edilməsi, həyata keçirilir. Bununla yanaşı onun təkmilləşdirilməsinə dair tövsiyələri özündə əks etdirən, biznesin gələcək tələblərinin fəaliyyətinin uyğunluğunun təhlili.
Əhatə sahəsi:
 • Server və şəbəkə avadanlığı;
 • Domen və poçt infrastrukturu;
 • Korporativ telefoniya və çağrı mərkəzi;
 • Informasiya təhlükəsizliyinə nəzarət edən qurğular və sistemlər;
 • Verilənlərin email və saxlanılması;
 • Istifadəçi işçi stansiyaları.
   İş mərhələləri:
   • İlkin təhlil — sənədləşmənin öyrənilməsi, iş qrafikin razılaşdırılması, metodikanın işlənməsi, tələb olunan məlumatın alınması;
   • Müayinə — İT-nin sənədləşməsi, ölçmələr, məlumatın toplanması və təhlili, incə hissələrə yüklülüyün qiymətləndirilməsi;
   • Nəticələrin emalı — toplanmış məlumatın təhlili, İT-nin müştərinin tələblərinə uyğunluğun təyin edilməsi, infrastrukturun təkmilləşdirilməsinə dair tövsiyələr, ətraflı hesabat.
   Yekun sənədləşmə:
   • Rəhbərlər üçün qısa xülasə;
   • İT infrastrukturu üzrə cari vəziyyət, həmçinin mümkün problemlər haqqında hesabat;
   • Mövcud İT infrastrukturun təkmilləşdirilməsi və yenidən qurulmasının texniki-kommersiya xüsusiyyətli konkret təkliflər daxil olmaqla, aşkarlanmış problemlərin aradan qaldırılmasına dair tövsiyələr.
   Layihə çərçivəsində biz aşağıda qeyd edilən servis və xidmətlərin quraşdırılması və ayarlanmasını həyata keçiririk:
   • Sifarişçinin tələbat və tələbini aşkarlayan, təşkilatın İT-infrastrukturunun auditin aparılması;
   • DNS, DHCP Şəbəkə xidmətləri;
   • Fayl servisi və çap servisi.

   Cari xidmət çərçivəsndə biz bunları icra edirik:

   • Sifarişçinin tələbat və tələbini aşkarlayan, təşkilatın İT-infrastrukturunun auditin aparılması;
   • İT servislərin layihələndirilməsi və quraşdırılması, texniki sənədləşmənin hazırlanması;
   • Ayarlanmış İT-servislərə istifadəçilərin qoşulması (ehtiyac yarandıqda).
   Korporativ poçt xidmətinin tətbiq edilməsi Microsoft Exchange Server 2016, Exchange Online və Office 365 abunələri əsasında həyata keçirilir.

   Bu xidmət çərçivəsində icra etdiklərimiz:
   • Sifarişçinin tələbat və tələbini aşkarlayan, təşkilatın İT-infrastrukturunun auditin aparılması;
   • İT servislərin layihələndirilməsi və quraşdırılması, texniki sənədləşmənin hazırlanması;
   • Ayarlanmış İT-servislərə istifadəçilərin qoşulması (ehtiyac yarandıqda).
   Birləşdirilmiş kommunikasiyalar (Unified Communications) — bütün ofis vasitələrini vahid interfeysdə birləşdirən, korporativ ünsiyyətə və müştərək işə müasir yanaşmadır.

   Microsoft Skype for Business və Cisco Unified Communications Manager (Call Manager) əsasında həllər, əməkdaşlarla ən optimal olan ünsiyyət variantını – ani mesajlardan istifadə edərək yazışma, tərəfdaşlarla zəngləşmək və audio və video konfrans rabitəsindən istifadə etməklə iclaslar keçirməyi seçməyə istifadəçilərə imkan verən, müxtəlif növ kommunikasiya növlərini birləşdirir. Birləşdirilmiş kommunikasiyalar platformasının tətbiq edilməsi, müəssisəyə, mərkəzi ofislərin və uzaqda yerləşən filialların vahid bir ayrılmış infrastruktura inteqrasiya etməyə, korporativ daxili rabitə xərclərin azaldırlmasına imkan verir.
   Birləşdirilmiş kommunikasiyalar sisteminin tətbiq edilməsinin üstünlükləri:
   • Telefon danışıqlarının ucuzlaşması;
   • Daxili istifadəçilərin "hərəkətliliyinin" təmin edilməsi;
   • Coğrafi olaraq bir birindən uzaqda yerləşən filiallar arasında rabitənin təşkili;
   • Audio-video konfransların təşkili;
   • Çağrıların emalı mərkəzlərinin (çağrı mərkəzlərinin) qurulması;
   • Qlobal rouminq.
   Demo