Tərəfdaşlar

Do IT şirkətinin tanınmış istehsalçıların həllərin əsasında layihələrin həyata keçirilməsində uğurlu təcrübəsi mövcuddur.
WSS-Consulting şirkəti 2006-cı ilin ortalarında yaranmışdır və bu gün avtomatlaşdırılmış sənəd dövriyyəsi həlləri və korporativ intranet portallların işlənməsi sahəsində aparıcı şirkətlərdən biridir.

WSS-Consulting WSS Docs sənəd dövriyyəsi proqram təminatını MS SharePoint Foundation 2010/2013/2016 və ya MS SharePoint Server 2010/2013/2016 platforması üzərində hazırlayır.
WSS Portal – korporativ portalların bütün tipik funksionalını əks etdirən hazır həlldir.
SoftClub Şirkəti 1993-cü ildən proqram məhsullarını müşayət edərək, bank proseslərini avtomatlaşdırır, çətin inteqrasiya məsələlərini həll edir. 2011-ci ildən SoftClub şirkəti Software Magazine beynəlxalq nəşrinin reytinqində dəyişmədən, dünyanın böyük həcmli 500 proqram təminatı şirkətləri sırasına daxildir.
WebSoft Şirkəti 1999-cu ildən informasiya texnologiyaları sahəsində çalışır və əməkdaşların avtomatlaşdırılmış seçimlərinin aparılması, qiymətləndirilməsi və inkişafı, distant təhsil və elektron tədris kurslarının sisteminin yaradılması üzrə aparıcı yaradıcılardandır.
Kofax – biznes proseslərin idarə edilməsi və verilənlərin axın ilə daxil edilməsi, simvolların optik olaraq tanınması (OCR) üçün proqram təminatını istehsal edən şirkətdir. Kofax innovativ proqram təminatının və ilkin mərhələdə (First Mile™) müştəri ilə əlaqənin qurulması biznes prosesi üçün vacib avtomatlaşdırmanın və intellektual daxil etmə həlləri üzrə aparıcı təçhizatçıdır.
«Dashboard Systems», ASC BoardMaps proqram məhsulunu hazırlayan şirkət olaraq 2011-ci ildə, Rusiyanın və tanınmış beynəlxalq biznes-strukturlarının idarə edilməsində iştirak edərək böyük təcrübəsi olan bir qrup məsləkdaşlar tərəfindən yaradılmışdır. Kolleqial orqanların idarə edilməsi üçün BoardMaps ilk Rusiya proqram təminatının yaradıcısıdır. Şirkət "Skolkovo" İnnovasiya mərkəzinin rezidentidir.
Şirkət, wi-fi şəbəkələr əsasında innovativ reklam məhsulları və startapların yaradılması ilə məşğuldur.