BİZNES

ÜÇUN HƏLLƏR
Do IT şirkəti biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması İT həllərini birləşdirən lider bir şirkətdir.

2017-ci ildən etibarən Do IT elektron sənəd dövriyyəsi, korporativ portal və distant tədris sistemlərin tətbiqi ilə məşğuldur.
Do IT rəqəmlərdə
Təsis ili
Komandanın İT sahəsində təcrübəsi (il)
2017
15+
İcra olunmuş layihələr
Daimi müştərilərə çevrilirlər
30+
80%
Həllər
Bizim məhsulların bütün istiqaməti, minimal xərclərlə həllə fərdi yanaşaraq problemlərin diaqnostikası və sualların ətraflı təhlilinə yönəlmişdir.
Sənədlərin bütün həyat siklinə nəzarət: qeydiyyat, baxış, razılaşdırma, rəylər, müddətə və icraya nəzarət, işlərin nomenklaturası.
Sənədin həyat siklinin idarə olunması: yaradıldığı andan icraya nəzarətə qədər.
Çevik və genişlənən sistemdə daxil olan, göndərilən və daxili sənədlərin işlənməsi
və saxlanması.
Heyətin idarə edilməsi ilə bağlı gündəlik proseslərin avtomatlaşdırılması. Kadr sənədlərinin vahid informasiya bazasında yaradılması, razılaşdırılması, imzalanması və saxlanması.
Gündəlikdə duran məsələlərin fasiləsiz rejimdə hazırlanması və razılaşdırılması, səsvermə və avtomatik protokol yaratma ilə iclasın keçirilməsi, tapşırıqların protokola daxil edilməsi və onların icrasına nəzarət.
Tapşırıqların yaradılması, nəzarəti və icrası–burada vahid informasiya məkanında həyata keçirilib, ətraflı hesabatlar isə onların icrasına nəzarəti keyfiyyətli şəkildə həyata keçirməyə imkan verir.
İlkin sənədlərin (mühasibatlıq, müqavilə, kadr sənədlərinin və digər sənədlərin) saxlanması və uçotu. Vahid elektron arxiv həm kağız, həm də elektron sənədlərlə iş üçün uyğundur.
Sənədin həyat siklinin idarə olunması: yaradıldığı andan icraya nəzarətə qədər. Çevik və genişlənən sistemdə daxil olan, göndərilən və daxili sənədlərin işlənməsi və saxlanması.
Sənədlərin bütün həyat siklinə nəzarət: qeydiyyat, baxış, razılaşdırma, rəylər, müddətə və icraya nəzarət, işlərin nomenklaturası.
Gündəlikdə duran məsələlərin fasiləsiz rejimdə hazırlanması və razılaşdırılması, səsvermə və avtomatik protokol yaratma ilə iclasın keçirilməsi, tapşırıqların protokola daxil edilməsi və onların icrasına nəzarət.
Heyətin idarə edilməsi ilə bağlı gündəlik proseslərin avtomatlaşdırılması. Kadr sənədlərinin vahid informasiya bazasında yaradılması, razılaşdırılması, imzalanması və saxlanması.
İlkin sənədlərin (mühasibatlıq, müqavilə, kadr sənədlərinin və digər sənədlərin) saxlanması və uçotu. Vahid elektron arxiv həm kağız, həm də elektron sənədlərlə iş üçün uyğundur.
Tapşırıqların yaradılması, nəzarəti və icrası–burada vahid informasiya məkanında həyata keçirilib, ətraflı hesabatlar isə onların icrasına nəzarəti keyfiyyətli şəkildə həyata keçirməyə imkan verir.
Məhsullar
Layihələr
"Paşa Bank" ASC
Maliyyə sektoru
Layihənin rəqəmləri:

 • 13 avtomatlaşdırılmış biznes prosesi
 • 4 inteqrasiya edilmiş sistem
 • xüsisi tərtibatlar
 • 900 istifadəçi
Layihə haqqında daha ətraflı
"Express Bank" ASC
Maliyyə sektoru
Layihənin rəqəmləri:

 • bank sənədlərlə iş zamanı sərf olunan vaxtın 30%-ə qədər azalması
 • sənədlərin seçilməsi üzrə sorğulara reaksiyanı 50% sürətləndirilməsi
 • təşkilatın coğrafi cəhətdən uzaq yerləşən 15 filial üçün mərkəzləşdirilmiş sənəd dövriyyəsinə keçidi var
Layihə haqqında daha ətraflı
"Atəşgah" SŞ
Sığorta sektoru
Layihənin rəqəmləri:
 • bütün sənədlərin razılaşdırılması müddətinin 50%-ə qədər azaldılması mümkün olmuşdur
 • rahat hesabatların köməyi ilə, razılaşdırma monitorinqi və 100% nəzarəti imkanı yaranmışdır
 • maliyyə sənədləri və müqavilələri arxivi yaradılmışdır ki, bu arxiv sadəcə bütün mövcud sənədləri strukturlaşdırmağa deyil, həmçinin onlara keçid təhlükəsizliyini təmin etməyə imkan vermişdir
Layihə haqqında daha ətraflı
"Paşa Bank" ASC
Maliyyə sektoru
Layihənin rəqəmləri:

 • 13 avtomatlaşdırılmış biznes prosesi
 • 4 inteqrasiya edilmiş sistem
 • xüsisi tərtibatlar
 • 900 istifadəçi
Layihə haqqında daha ətraflı
"Express Bank" ASC
Maliyyə sektoru
Layihənin rəqəmləri:

 • bank sənədlərlə iş zamanı sərf olunan vaxtın 30%-ə qədər azalması
 • sənədlərin seçilməsi üzrə sorğulara reaksiyanı 50% sürətləndirilməsi
 • təşkilatın coğrafi cəhətdən uzaq yerləşən 15 filial üçün mərkəzləşdirilmiş sənəd dövriyyəsinə keçidi var
Layihə haqqında daha ətraflı
"Atəşgah" SŞ
Sığorta sektoru
Layihənin rəqəmləri:
 • bütün sənədlərin razılaşdırılması müddətinin 50%-ə qədər azaldılması mümkün olmuşdur
 • rahat hesabatların köməyi ilə, razılaşdırma monitorinqi və 100% nəzarəti imkanı yaranmışdır
 • maliyyə sənədləri və müqavilələri arxivi yaradılmışdır ki, bu arxiv sadəcə bütün mövcud sənədləri strukturlaşdırmağa deyil, həmçinin onlara keçid təhlükəsizliyini təmin etməyə imkan vermişdir
Layihə haqqında daha ətraflı
Video - rəylər
İnnovasİyalar üçün
gələcəyə doğru!
Azərbaycan, Bakı ş., S. Vurğun küç. 25,
Baku Residence Plaza, 2-ci mərtəbə
Sosial şəbəkələr
Menyu