BİZNES

ÜÇUN HƏLLƏR
Do IT şirkəti biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması İT həllərini birləşdirən lider bir şirkətdir.

2017-ci ildən etibarən Do IT elektron sənəd dövriyyəsi, korporativ portal və distant tədris sistemlərin tətbiqi ilə məşğuldur.
Do IT rəqəmlərdə
Təsis ili
Komandanın İT sahəsində təcrübəsi (il)
2017
15+
İcra olunmuş layihələr
Daimi müştərilərə çevrilirlər
30+
80%
Həllər
Bizim məhsulların bütün istiqaməti, minimal xərclərlə həllə fərdi yanaşaraq problemlərin diaqnostikası və sualların ətraflı təhlilinə yönəlmişdir.
01
Sənədlərin bütün həyat siklinə nəzarət: qeydiyyat, baxış, razılaşdırma, rəylər, müddətə və icraya nəzarət, işlərin nomenklaturası.
Kargüzarlığın avtomatlaşdırılması
Sənədin həyat siklinin idarə olunması: yaradıldığı andan icraya nəzarətə qədər.
Çevik və genişlənən sistemdə daxil olan, göndərilən və daxili sənədlərin işlənməsi
və saxlanması.
02
Heyətin idarə edilməsi ilə bağlı gündəlik proseslərin avtomatlaşdırılması. Kadr sənədlərinin vahid informasiya bazasında yaradılması, razılaşdırılması, imzalanması və saxlanması.
03
Müqavilələrin idarə edilməsi
Kadr sənəd dövriyyəsi
04
Gündəlikdə duran məsələlərin fasiləsiz rejimdə hazırlanması və razılaşdırılması, səsvermə və avtomatik protokol yaratma ilə iclasın keçirilməsi, tapşırıqların protokola daxil edilməsi və onların icrasına nəzarət.
İclasların idarə edilməsi
Tapşırıqların yaradılması, nəzarəti və icrası–burada vahid informasiya məkanında həyata keçirilib, ətraflı hesabatlar isə onların icrasına nəzarəti keyfiyyətli şəkildə həyata keçirməyə imkan verir.
05
İlkin sənədlərin (mühasibatlıq, müqavilə, kadr sənədlərinin və digər sənədlərin) saxlanması və uçotu. Vahid elektron arxiv həm kağız, həm də elektron sənədlərlə iş üçün uyğundur.
06
Tapşırıqların idarə edilməsi
Elektron arxiv
Sənədin həyat siklinin idarə olunması: yaradıldığı andan icraya nəzarətə qədər. Çevik və genişlənən sistemdə daxil olan, göndərilən və daxili sənədlərin işlənməsi və saxlanması.
Sənədlərin bütün həyat siklinə nəzarət: qeydiyyat, baxış, razılaşdırma, rəylər, müddətə və icraya nəzarət, işlərin nomenklaturası.
Gündəlikdə duran məsələlərin fasiləsiz rejimdə hazırlanması və razılaşdırılması, səsvermə və avtomatik protokol yaratma ilə iclasın keçirilməsi, tapşırıqların protokola daxil edilməsi və onların icrasına nəzarət.
Heyətin idarə edilməsi ilə bağlı gündəlik proseslərin avtomatlaşdırılması. Kadr sənədlərinin vahid informasiya bazasında yaradılması, razılaşdırılması, imzalanması və saxlanması.
İlkin sənədlərin (mühasibatlıq, müqavilə, kadr sənədlərinin və digər sənədlərin) saxlanması və uçotu. Vahid elektron arxiv həm kağız, həm də elektron sənədlərlə iş üçün uyğundur.
Tapşırıqların yaradılması, nəzarəti və icrası–burada vahid informasiya məkanında həyata keçirilib, ətraflı hesabatlar isə onların icrasına nəzarəti keyfiyyətli şəkildə həyata keçirməyə imkan verir.
Məhsullar
Layihələr
Video - rəylər
İnnovasİyalar üçün
gələcəyə doğru!
Azərbaycan, Bakı, 22, Tbilisi pr.
Grand Hotel Europe ofis mərkəzi, 3-cü mərtəbə
Sosial şəbəkələr
Menyu