WSS DOCS

SİSTEMİ
Sənəd dövriyyəsinin bütün nümunə proseslərini avtomatlaşdıran Microsoft SharePoint bazasında elektron sənəd dövriyyəsi sistemidir.

WSS Docs-un fərqləndirici xüsusiyyətləri yüksək məhsuldarlıq, etibarlılıq, istifadə asanlığı, üzərində işlənmiş və güclü sistem funksionalıdır.

2010-cu ildən başlayaraq, 400-dən çox şirkət sənəd dövriyyəsinin avtomatlaşdırılması məsələlərinin həll edilməsi üçün WSS Docs-u seçmişdir.
Biznes üçün əsas üstünlüklər
FUNKSIONAL IMKANLAR
Etibarlılığın artırılması
Sənədlər vahid informasiya məkanında saxlanılır. Bu da məlumatların etibarlılığını və məxfiliyini dəfələrlə artırır.
İntizam səviyyəsinin artırılması
ESD rəhbərlik üçün işin bütün mərhələlərinə tam nəzarətdən ibarətdir. Bu da icra intizamı səviyyəsinin artırılmasını təmin edir.
Biznes proseslərinin şəffaflığı
Biznesi idarə etmək mümkün olur. Təşkilatın bütün fəaliyyəti tamamilə nəzarət altında və şəffaf olur.
Vaxt sərfiyyatının azaldılması
ESD sisteminin istifadəsi əməkdaş və rəhbərlərin sənədlərlə bütün gündəlik əməliyyatlarına: işlərin vəziyyəti üzrə hesabatların yaradılması, razılaşdırılması, axtarışı və hazırlanmasına sərf etdikləri vaxtı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.
FUNKSIONAL IMKANLAR
Biznes üçün əsas üstünlüklər
Qutu həllinin tərkibinə hansı proseslər daxildir?
Hazırlıq, razılaşdırma, qeydiyyat, icra
Göndərilən sənədlər
Hazırlıq, razılaşdırma, dərkanarın verilməsi və icrası
Xidməti qeydlər
Hazırlıq, razılaşdırma, qeydiyyat, toplu göndərmə və icra
Əmrlər və sərəncamlar
NSM razılaşdırılması və arxivi
Normativ sənədlər
Yeni biznes prosesləri və sənəd növləri
WSS Docs-da tənzimləmə vasitəsilə siz yeni biznes prosesləri və sənəd növləri yarada, yaxud mövcud olanların iş məntiqini dəyişdirə bilərsiniz
Əlavə razılaşmaların razılaşdırılması, icraya nəzarət
İclasların protokolları
Tərtibat, icra, təsdiq
Müqavilələr
Tapşırıqlar
Hesab-fakturaların razılaşdırılması və icrasına nəzarəti
Ödəniş üzrə sorğular
İstifadəçi razılaşdıranların tərkibini və razılaşdırma növünü, toplu göndərişlərin ünvanlandığı şəxsi, şəxsləri müəyyən edir
Sərbəst marşrutlaşdırmalı sənəd
Daxil olan sənədlər
Qeydiyyat, dərkanarın verilməsi və icrası
Hazırlıq, razılaşdırma, qeydiyyat, toplu göndərmə və icra
30+
Populyar əlavə modul
Faksimil
ASAN İmza elektron rəqəmsal imza
Fasiləsiz skan
Elektron arxiv
İcra intizamı üzrə statistik hesabat
Uçot (1С, SAP, Microsoft Navision və s.) və bank sistemləri ilə inteqrasiya
WSS Docs mobil tətbiqləri
E-mail vasitəsilə sənədlərin təsdiqi
Həllin xüsusiyyətləri
Rahat interfeys
Funksionallıq baxımından tamlıq
Sazlama imkanları
Holdinqlər üçün həllər
Tənzimlənən sənəd razılaşdırma, icra prosesləri
Sənədlərlə iş üzrə rahat və tam funksiyalı interfeyslər
Tənzimlənən sənəd razılaşdırma marşrutları
Axtarış və filtrləmə
Email vasitəsilə sistem bildirişləri
İcra intizamına nəzarət
Əvəzləyicilər sistemi
Sənədlərin qeydiyyatı, sənədlərin nömrələnməsi üzrə geniş imkanlar
Əsas və törəmə sənədlərə, habelə, sənədin bütün iyerarxiyasına baxış
Sənəd faylları ilə iş
Sənəd kartlarına və fayllarına keçidin bir-birindən ayrılması
İstifadəçilərin bütün hərəkət və həllərinin həllər tarixçəsindəki sənəd üzrə təsbit edilməsi
Sadə və aydın sənəd kartları. "Klik sayının minimuma endirilməsi" prinsipi
Sənəd (həm arxiv, həm də mövcud) siyahısı ilə iş üçün sadə və funksional interfeyslər
Sənədlərin proses boyunca aydın şəkildə hərəkət etməsi, sənəd üzərində həyata keçirilən hərəkətlərin statusu və tarixi
Məlumatların düzgün doldurulmasına nəzarət
Qərarın qəbul edilməsi imkanı ilə fayla əvvəlcədən baxış
Sərt və elastik (istifadəçi tərəfindən təyin edilən) marşrutlar
Hər növ sənəd üçün əvəzləyicilərin quraşdırılması
Tənzimlənən, o cümlədən, iyerarxik sorğu kitabçaları
Sənədlərin kataloqlaşdırılması (bir sənəd müxtəlif qovluqlarda yerləşə bilər)
Kart sahələrinin, filtr sahələrinin, təqdimatların tənzimlənməsi
Microsoft məhsulları, o cümlədən, Office, Active Directory ilə inteqrasiya
Sistemin inzibatçılığı üzrə xərclərin azaldılması, çünki SharePoint Microsoft infrastrukturunun bir hissəsidir
Holdinq filialları və ya şirkətlərində sənəd dövriyyəsi prosesləri tamamilə bir-birinə uyğun ola, həmçinin, holdinq filialı və ya şirkətinin iş xüsusiyyətlərini nəzərə ala bilər
Vəzifə tənzimləmələrinin çevikliyi
Gələn-çıxan korrepsondensiyanın inteqrasiyası
Sistemi miqyaslama imkanı ESD-də 20 mindən çox istifadəçinin işləməsinə imkan verir
Holdinqlər üçün federativ rejim
Beynəlxalq səviyyəli həll
yüksək məhsuldarlıqlı və sürətli
WSS Docs-un inkişafı üzərində 100-dən çox tərtibatçıdan ibarət bir komanda çalışır. Komanda daima yeni funksional modullar tərtib edir. Bu modullar sistemin onsuz da zəngin funksionalını genişləndirməyə imkan verir.

WSS Docs sistemin 0.5 – 1.5 saniyələr intervalında cavab verməsinə dair zəmanət verir. Bu rəqiblərdəki analoji göstəricidən 2-3 dəfə çoxdur.
Lakin, ən əsası, sistemə 10 milyon sənəd yüklədiyiniz halda belə, bu sürət azalmır!
WSS Docs təşkilatın
bütün bölmələri üçün nəzərdə tutulub
 • Rəhbərlik / Menecment
  • Bütün sənəd növləri üzrə tapşırıqların icrasına nəzarət
  • İcra intizamı üzrə genişləndirilmiş hesabatlar
  • İclas protokollarının tərtib edilməsi və razılaşdırılması
 • Kargüzarlıq / Sənədlərə nəzarət şöbəsi
  • İşlərin nomenklaturası və qeydiyyat jurnalının tutulması
  • Daxil olan, göndərilən və daxili sənədlərin təsnifat və qeydiyyatı
  • Dərkanarların verilməsi, tapşırıqların göndərilməsi və onların icrasına nəzarət
  • Sənədlərin orijinallarının olduğu yerə nəzarət və kağız nüsxələrinin verilməsi
  • Təşkilatın sənəd dövriyyəsi üzrə hesabatların hazırlanması
 • Hüquq şöbəsi / Kadrlar şöbəsi / Təchizat şöbəsi
  • Müqavilə və əlavə razılaşmaların tərtib edilməsi, razılaşdırılması və saxlanması
  • Ezamiyyət və məzuniyyət üzrə sorğuların razılaşdırılması
  • Əmrlərin tərtib edilməsi və toplu şəkildə göndərilməsi
  • Ödəniş üzrə sorğuların razılaşdırılması və onların icrasına nəzarət
Tamamlanmış layihələr
İnnovasİyalar üçün
gələcəyə doğru!
Azərbaycan, Bakı, 22, Tbilisi pr.
Grand Hotel Europe ofis mərkəzi, 3-cü mərtəbə
Sosial şəbəkələr
Menyu