İclasların İdarə

edilməsİ
Gündəlikdə duran məsələlərin fasiləsiz rejimdə hazırlanması və razılaşdırılması, səsvermə və avtomatik protokol yaratma ilə iclasın keçirilməsi, tapşırıqların protokola daxil edilməsi və onların icrasına nəzarət.
İclasların hazırlanması prosesinin sürətləndirilməsi
Funksional imkanLAR
Səsvermə nəticələrinin qeydə alınması
Səsvermə bilavasitə sistemdə aparılır, səslər dərhal hesablanır.
Gündəliyin sürətləndirilmiş şəkildə razılaşdırılması
Məsələnin növündən asılı olaraq razılaşdıran şəxslərin avtomatik siyahılarının tənzimlənməsi və lazım olduqda onları əllə redaktə olunması: razılaşdıran şəxslərin bütün qeydləri məsələnin vərəqəsində əks etdirilir.
Protokolun sürətli və şəffaf şəkildə hazırlanması
İclas nəticələrinə görə protokolun mətn şablonunun avtomatik şəkildə doldurulması. Razılaşdıran şəxslərin matrisası da, kollegial orqandan asılı olaraq, avtomatik şəkildə yaradılır.
Tapşırıqların qoyulması və onlara nəzarət
Tapşırıqlar bilavasitə iclas vərəqəsində qoyula bilər, bu zaman onlar protokolda və tapşırığı qoyan şəxs, icraçı və nəzarətçi daxil olmaqla bütün iştirakçılarda tapşırıqların biznes prosesində avtomatik şəkildə əks etdiriləcək.
FUNKSIONAL IMKANLAR
İclasların hazırlanması prosesinin sürətləndirilməsi
Gündəliyin sürətləndirilmiş şəkildə razılaşdırılması
Məsələnin növündən asılı olaraq razılaşdıran şəxslərin avtomatik siyahılarının tənzimlənməsi və lazım olduqda onları əllə redaktə olunması: razılaşdıran şəxslərin bütün qeydləri məsələnin vərəqəsində əks etdirilir.
Protokolun sürətli və şəffaf şəkildə hazırlanması
İclas nəticələrinə görə protokolun mətn şablonunun avtomatik şəkildə doldurulması. Razılaşdıran şəxslərin matrisası da, kollegial orqandan asılı olaraq, avtomatik şəkildə yaradılır.
Səsvermə nəticələrinin qeydə alınması
Səsvermə bilavasitə sistemdə aparılır, səslər dərhal hesablanır.
Tapşırıqların qoyulması və onlara nəzarət
Tapşırıqlar bilavasitə iclas vərəqəsində qoyula bilər, bu zaman onlar protokolda və tapşırığı qoyan şəxs, icraçı və nəzarətçi daxil olmaqla bütün iştirakçılarda tapşırıqların biznes prosesində avtomatik şəkildə əks etdiriləcək.
İclasların keçirilməsi prosesinin asanlaşdırılması
FUNKSIONAL IMKANLAR
Sizi maraqlandıran iclasların materiallarını "Təqvim" interfeysi vasitəsilə axtarın və nəzərdən keçirin.
Gündəlikdə olan məsələlər və materiallar, səsvermə və protokolun razılaşdırılması funksiyaları mobil tətbiqdə var və oflayn rejimdə əlçatandır.
İclas qərarlarının icrasının izlənilməsi, gündəlikdə olan məsələlərə çıxışın bir protokol çərçivəsində məhdudlaşdırılması.
Sistemə məsələnin kateqoriyası, təşəbbüskar və ya tarixə görə çevik şəkildə tənzimlənən axtarış filtrləri mövcuddur.
Dünyanın istənilən yerindən iclaslarda iştirak
İclaslar üzrə əlçatan və aydın naviqasiya
Gündəlikdə olan lazımi məsələnin rahat axtarışı
İclasların qərarlarına nəzarət
FUNKSIONAL IMKANLAR
İclasların keçirilməsi prosesinin asanlaşdırılması
Dünyanın istənilən yerindən iclaslarda iştirak
Gündəlikdə olan məsələlər və materiallar, səsvermə və protokolun razılaşdırılması funksiyaları mobil tətbiqdə var və oflayn rejimdə əlçatandır.
İclaslar üzrə əlçatan və aydın naviqasiya
Sizi maraqlandıran iclasların materiallarını "Təqvim" interfeysi vasitəsilə axtarın və nəzərdən keçirin.
Gündəlikdə olan lazımi məsələnin rahat axtarışı
Sistemə məsələnin kateqoriyası, təşəbbüskar və ya tarixə görə çevik şəkildə tənzimlənən axtarış filtrləri mövcuddur.
İclasların qərarlarına nəzarət
İclas qərarlarının icrasının izlənilməsi, gündəlikdə olan məsələlərə çıxışın bir protokol çərçivəsində məhdudlaşdırılması.
Təsvir edilən funksionallıq WSS Docs sisteminin tətbiqi nəticəsində həyata keçirilir.
Tamamlanmış layihələr
İnnovasİyalar üçün
gələcəyə doğru!
Demo sifariş ətmək
İstifadəçilərin sayı
+
Azərbaycan, Bakı ş., S. Vurğun küç. 25,
Baku Residence Plaza, 2-ci mərtəbə
Sosial şəbəkələr
Menyu