KADR SƏNƏD

DÖVRİYYƏSİ
Heyətin idarə edilməsi ilə bağlı gündəlik proseslərin avtomatlaşdırılması.

Kadr sənədlərinin vahid informasiya bazasında yaradılması, razılaşdırılması, imzalanması və saxlanması.
Kadr proseslərinin optimallaşdırılması
Funksional imkanLAR
Kadr uçotu sistemi ilə inteqrasiya
İnteqrasiya mexanizmləri vasitəsilə təsdiqlənmiş kadr sənədlərinin kadr sisteminə birbaşa ötürülməsi. İşçilərin və təşkilati strukturun sinxronlaşdırılması.
Çevik razılaşdırma
Müxtəlif kadr sənədləri arasında əlaqə qurulması imkanı ilə kadr sənədlərinin vahid sistemdə razılaşdırılması. "ASAN İmza" gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə elektron kadr sənədlərinin dövriyyəsinin təmin olunması.
Nəzarət və analitika
Sənədlər yaradıldığı və maliyyə əməliyyatları başladığı andan kadr sənədlərinin icrasına nəzarət.
Analitik hesabatların tərtib olunması və kadr sənədlərinin reyestrinin aparılması.
Geniş proses seçimi
İşə qəbul, müxtəlif əmr, müqavilə, arayış və ərizələrin hazırlanması, işdən azad olunma, vəzifə və iş yeri dəyişikliyi – bütün kadr sənədlərinin dövriyyəsi vahid interfeysdə.
FUNKSIONAL IMKANLAR
Kadr proseslərinin optimallaşdırılması
Çevik razılaşdırma
Müxtəlif kadr sənədləri arasında əlaqə qurulması imkanı ilə kadr sənədlərinin vahid sistemdə razılaşdırılması. "ASAN İmza" gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə elektron kadr sənədlərinin dövriyyəsinin təmin olunması.
Geniş proses seçimi
İşə qəbul, müxtəlif əmr, müqavilə, arayış və ərizələrin hazırlanması, işdən azad olunma, vəzifə və iş yeri dəyişikliyi – bütün kadr sənədlərinin dövriyyəsi vahid interfeysdə.
Kadr uçotu sistemi ilə inteqrasiya
İnteqrasiya mexanizmləri vasitəsilə təsdiqlənmiş kadr sənədlərinin kadr sisteminə birbaşa ötürülməsi. İşçilərin və təşkilati strukturun sinxronlaşdırılması.
Nəzarət və analitika
Sənədlər yaradıldığı və maliyyə əməliyyatları başladığı andan kadr sənədlərinin icrasına nəzarət.
Analitik hesabatların tərtib olunması və kadr sənədlərinin reyestrinin aparılması.
Sadə və anlaşılan interfeys
FUNKSIONAL IMKANLAR
Sənədə və onun statusuna dair təfsilatlı məlumatlarla, sənəddəki istənilən hadisə üzrə hər rol üçün fərdiləşdirilmiş bildirişlər. Bilavasitə bildirişdən emal (qərar qəbulu) imkanı.
Müxtəlif proseslər üçün vahid şəklə salınmış sənəd kartları. Qərar qəbulu və tapşırıqların qoyulması ilə sənədə ilkin baxış. Sənədlərin kütləvi emalı. Sənədlərin fərdiləşdirilmiş şəkildə kateqoriyalara ayrılması.
Kartın istənilən sahələrində tənzimlənən filtrlərə, habelə sənəd fayllarının məzmununa görə sənədlərin sürətli axtarışı. Hesabatların tərtib olunmasında filtrlərdən istifadə.
Sənəd kartına istənilən sayda faylların əlavə olunması və əlavə olunmuş fayllara qeyd yazılması imkanı. Hər əlavə olunmuş faylın versiyalarının izlənilməsi və müqayisə olunması.
Word formatında sənədlərin birgə redaktəsi.
Sənədlərlə iş üçün rahat interfeyslər
Elektron poçt vasitəsilə bildirişlər
Sənəd faylları ilə iş
Axtarış və filtrasiya
FUNKSIONAL IMKANLAR
Sadə və anlaşılan interfeys
Sənədlərlə iş üçün rahat interfeyslər
Müxtəlif proseslər üçün vahid şəklə salınmış sənəd kartları. Qərar qəbulu və tapşırıqların qoyulması ilə sənədə ilkin baxış. Sənədlərin kütləvi emalı. Sənədlərin fərdiləşdirilmiş şəkildə kateqoriyalara ayrılması.
Elektron poçt vasitəsilə bildirişlər
Sənədə və onun statusuna dair təfsilatlı məlumatlarla, sənəddəki istənilən hadisə üzrə hər rol üçün fərdiləşdirilmiş bildirişlər. Bilavasitə bildirişdən emal (qərar qəbulu) imkanı.
Sənəd faylları ilə iş
Sənəd kartına istənilən sayda faylların əlavə olunması və əlavə olunmuş fayllara qeyd yazılması imkanı. Hər əlavə olunmuş faylın versiyalarının izlənilməsi və müqayisə olunması.
Word formatında sənədlərin birgə redaktəsi.
Axtarış və filtrasiya
Kartın istənilən sahələrində tənzimlənən filtrlərə, habelə sənəd fayllarının məzmununa görə sənədlərin sürətli axtarışı. Hesabatların tərtib olunmasında filtrlərdən istifadə.
Əlavə funksiyalar
FUNKSIONAL IMKANLAR
Sistemin miqyaslılığı ESDS-də 20 mindən artıq istifadəçinin işləməsinə imkan verir. Holdinqin filial və şirkətlərində sənəd dövriyyəsini, bütün şirkətlərin vahid informasiya məkanında işləyə biləcəyi və bir-birindən asılı olmayacağı şəkildə avtomatlaşdırmağa hazırıq.
İş yerində olmadığı müddətdə hər əməkdaş üçün sistemdə müavin təyin oluna bilər. Əvəzləmə mexanizmi rəhbər tərəfindən müəyyən proseslər üzrə sənədlərin emalına görə məsul işçilərin təyin olunması üçün də istifadə olunur.
iOS və Android bazasında mobil tətbiq sənədlə asanlıqla və sürətli şəkildə tanış olmağa, onu razılaşdırmağa və ya imzalamağa imkan verir.
MS Office tətbiqləri və domen infrastrukturu ilə birbaşa inteqrasiya. Sənədlərin "Asan İmza" ERİ ilə imzalanması. Digər sistemlərlə (ERP, ABS və s.) geniş inteqrasiya imkanları.
Müavinlər sistemi
Miqyaslılıq
İnteqrasiya və ERİ
Hərəkətlilik
FUNKSIONAL IMKANLAR
Əlavə funksiyalar
Müavinlər sistemi
İş yerində olmadığı müddətdə hər əməkdaş üçün sistemdə müavin təyin oluna bilər. Əvəzləmə mexanizmi rəhbər tərəfindən müəyyən proseslər üzrə sənədlərin emalına görə məsul işçilərin təyin olunması üçün də istifadə olunur.
Miqyaslılıq
Sistemin miqyaslılığı ESDS-də 20 mindən artıq istifadəçinin işləməsinə imkan verir. Holdinqin filial və şirkətlərində sənəd dövriyyəsini, bütün şirkətlərin vahid informasiya məkanında işləyə biləcəyi və bir-birindən asılı olmayacağı şəkildə avtomatlaşdırmağa hazırıq.
İnteqrasiya və ERİ
MS Office tətbiqləri və domen infrastrukturu ilə birbaşa inteqrasiya. Sənədlərin "Asan İmza" ERİ ilə imzalanması. Digər sistemlərlə (ERP, ABS və s.) geniş inteqrasiya imkanları.
Hərəkətlilik
iOS və Android bazasında mobil tətbiq sənədlə asanlıqla və sürətli şəkildə tanış olmağa, onu razılaşdırmağa və ya imzalamağa imkan verir.
Təsvir edilən funksionallıq WSS Docs sisteminin tətbiqi nəticəsində həyata keçirilir.
Tamamlanmış layihələr
İnnovasİyalar üçün
gələcəyə doğru!
Demo sifariş ətmək
İstifadəçilərin sayı
+
Azərbaycan, Bakı ş., S. Vurğun küç. 25,
Baku Residence Plaza, 2-ci mərtəbə
Sosial şəbəkələr
Menyu