Müqavİlələrİn

İDARƏ edİlməsİ
Sənədin həyat siklinin idarə olunması: yaradıldığı andan icraya nəzarətə qədər.

Müqavilələrin razılaşdırılması, uçotu və saxlanması, yenilənməsinə nəzarət, digər növ sənədlərlə əlaqə, uçot və ya ERP sistemi ilə inteqrasiya.
Müqavilələrin hazırlanması və razılaşdırılması prosesinin sürətləndirilməsi
Funksional imkanLAR
Sənəd faylları ilə iş
Sənəd kartına istənilən sayda faylların əlavə olunması və əlavə olunmuş fayllara qeyd yazılması imkanı. Hər əlavə olunmuş faylın versiyalarının izlənilməsi və müqayisə olunması.
Word formatında sənədlərin birgə redaktəsi.
Avtomatik əməliyyatlar
Əvvəlcədən tənzimlənmiş şablonlar və avtodoldurma funksionalı sayəsində müqavilə layihəsinin asanlıqla hazırlanması.
Kontragentlərin və imzalayan şəxslərin rekvizitləri və adları, həmçinin digər əlavə məlumatlar müqavilə mətninə avtomatik yerləşdirilir.
Çevik razılaşdırma
Razılaşdırma marşrutlarının həm proses səviyyəsində avtomatik şəkildə, həm bilavasitə istifadəçi tərəfindən əllə hazırlanması. Həm ardıcıl, həm paralel razılaşdırmaya, habelə onların birləşdirilməsinə yol verilir.
Müqavilənin həyat dövrü
Müqavilə və ilkin sənədlər arasında əlaqənin qurulması. İcraya, müddətin uzadılmasına, fəaliyyət müddətinə və digər vacib tarixlərə nəzarət.
FUNKSIONAL IMKANLAR
Müqavilələrin hazırlanması və razılaşdırılması prosesinin sürətləndirilməsi
Avtomatik əməliyyatlar
Əvvəlcədən tənzimlənmiş şablonlar və avtodoldurma funksionalı sayəsində müqavilə layihəsinin asanlıqla hazırlanması.
Kontragentlərin və imzalayan şəxslərin rekvizitləri və adları, həmçinin digər əlavə məlumatlar müqavilə mətninə avtomatik yerləşdirilir.
Çevik razılaşdırma
Razılaşdırma marşrutlarının həm proses səviyyəsində avtomatik şəkildə, həm bilavasitə istifadəçi tərəfindən əllə hazırlanması. Həm ardıcıl, həm paralel razılaşdırmaya, habelə onların birləşdirilməsinə yol verilir.
Sənəd faylları ilə iş
Sənəd kartına istənilən sayda faylların əlavə olunması və əlavə olunmuş fayllara qeyd yazılması imkanı. Hər əlavə olunmuş faylın versiyalarının izlənilməsi və müqayisə olunması.
Word formatında sənədlərin birgə redaktəsi.
Müqavilənin həyat dövrü
Müqavilə və ilkin sənədlər arasında əlaqənin qurulması. İcraya, müddətin uzadılmasına, fəaliyyət müddətinə və digər vacib tarixlərə nəzarət.
İcraya nəzarətin asanlaşdırılması
FUNKSIONAL IMKANLAR
Sənədə və sənəddə olan istənilən hadisə üzrə statusa dair təfsilatlı məlumatlarla hər rol üçün fərdiləşdirilmiş bildirişlər.
Bilavasitə bildirişdən emal (qərar qəbulu) imkanı.
Maliyyə əməliyyatlarının aparılması üçün məlumatların (meta-verilənlər və fayllar) müqavilə kartından uçot sisteminə birbaşa ötürülməsi, həmçinin mal və xidmət nomenklaturasının, kontragentlərin və digər lazımi məlumatların sinxronlaşdırılması.
Sənədlər yaradıldığı andan təhvil-təslim aktlarınadək müqavilələrin icrasına nəzarət.
Analitik hesabatların tərtib olunması və kadr sənədlərinin reyestrinin aparılması.
Kartın istənilən sahələrində tənzimlənən filtrlərə, habelə sənəd fayllarının məzmununa görə sənədlərin sürətli axtarışı. Xüsusi filtrlərin (məsələn, icrası gecikdirilmiş müqavilələr üzrə) yaradılması imkanı mövcuddur.
Uçot sistemləri ilə inteqrasiya
Elektron poçt vasitəsilə bildirişlər
Sürətli axtarış və kateqoriyalara ayırma
Nəzarət və analitika
FUNKSIONAL IMKANLAR
İcraya nəzarətin asanlaşdırılması
Uçot sistemləri ilə inteqrasiya
Maliyyə əməliyyatlarının aparılması üçün məlumatların (meta-verilənlər və fayllar) müqavilə kartından uçot sisteminə birbaşa ötürülməsi, həmçinin mal və xidmət nomenklaturasının, kontragentlərin və digər lazımi məlumatların sinxronlaşdırılması.
Sürətli axtarış və kateqoriyalara ayırma
Kartın istənilən sahələrində tənzimlənən filtrlərə, habelə sənəd fayllarının məzmununa görə sənədlərin sürətli axtarışı. Xüsusi filtrlərin (məsələn, icrası gecikdirilmiş müqavilələr üzrə) yaradılması imkanı mövcuddur.
Elektron poçt vasitəsilə bildirişlər
Sənədə və sənəddə olan istənilən hadisə üzrə statusa dair təfsilatlı məlumatlarla hər rol üçün fərdiləşdirilmiş bildirişlər.
Bilavasitə bildirişdən emal (qərar qəbulu) imkanı.
Nəzarət və analitika
Sənədlər yaradıldığı andan təhvil-təslim aktlarınadək müqavilələrin icrasına nəzarət.
Analitik hesabatların tərtib olunması və kadr sənədlərinin reyestrinin aparılması.
Təsvir edilən funksionallıq WSS Docs sisteminin tətbiqi nəticəsində həyata keçirilir.
Tamamlanmış layihələr
İnnovasİyalar üçün
gələcəyə doğru!
Demo sifariş ətmək
İstifadəçilərin sayı
+
Azərbaycan, Bakı ş., S. Vurğun küç. 25,
Baku Residence Plaza, 2-ci mərtəbə
Sosial şəbəkələr
Menyu