Elektron ARXİV

İlkin sənədlərin (mühasibatlıq, müqavilə, kadr sənədlərinin və digər sənədlərin) saxlanması və uçotu. Vahid elektron arxiv həm kağız, həm də elektron sənədlərlə iş üçün uyğundur.

İnteqrasiya vasitəsilə WSS Docs digər informasiya sistemləri sənədlərin saxlanması kimi qeyri-adi funksiyasından azad edir.
Kağızdan rəqəmə
Funksional imkanLAR
Həm rəqəmsal, həm kağız sənədlərlə iş
Mövcud olan kağız arxivinin rəqəmsallaşdırılması, müxtəlif əlamətlərə görə təsnifləşdirilməsi və sənədlərin kağız əslinin olduğu yerin izlənilməsi. Həmçinin, arxiv sənədlərinin saxlanma müddəti və məhv edilməsinə nəzarət.
Vahid platforma
Həll həm kağız daşıyıcıda olan, həm elektron sənədlərin (hüquqi cəhətdən əhəmiyyətli elektron imzanı ehtiva edən) emalını əhatə edir.
İnteqrasiya
İnformasiya sistemlərinin yükünün, onlara xas olmayan sənədlərin saxlanılması funksiyasından azad olunması ilə azaldılması.
Ayrıca tətbiq
Arxiv həm əsas elektron sənəd dövriyyəsi sistemi, həm yalnız arxivariusların daxil ola bildiyi ayrıca tətbiq çərçivəsində yaradıla bilər.
FUNKSIONAL IMKANLAR
Kağızdan rəqəmə
Vahid platforma
Həll həm kağız daşıyıcıda olan, həm elektron sənədlərin (hüquqi cəhətdən əhəmiyyətli elektron imzanı ehtiva edən) emalını əhatə edir.
İnteqrasiya
İnformasiya sistemlərinin yükünün, onlara xas olmayan sənədlərin saxlanılması funksiyasından azad olunması ilə azaldılması.
Həm rəqəmsal, həm kağız sənədlərlə iş
Mövcud olan kağız arxivinin rəqəmsallaşdırılması, müxtəlif əlamətlərə görə təsnifləşdirilməsi və sənədlərin kağız əslinin olduğu yerin izlənilməsi. Həmçinin, arxiv sənədlərinin saxlanma müddəti və məhv edilməsinə nəzarət.
Ayrıca tətbiq
Arxiv həm əsas elektron sənəd dövriyyəsi sistemi, həm yalnız arxivariusların daxil ola bildiyi ayrıca tətbiq çərçivəsində yaradıla bilər.
Təhlükəsizlik və miqyaslılıq
Funksional imkanLAR
WSS Docs Storage saxlanc yeri 5000 tb-dan artıq həcmdə sənədləri (5 milyard sənəd) saxlamağa imkan verir.
Bütün əsas servislər əraziyə görə uzaqda yerləşən serverlər üzrə bölüşdürülə bilər.
Sistem bütün həyat dövrü ərzində sənədlərin sənayedə və ya konkret təşkilatda qəbul olunan siyasət və müddətlərə uyğun olaraq təhlükəsizliyi və dəyişilməzliyinə zəmanət verir.
Sistem WSS Docs bazasında yaradılıb, bu isə proqramlaşdırma olmadan, həm WSS Docs API vasitəsilə bir çox dəyişiklik (ortalama 90%) etməyə imkan verir.
Daxilə quraşdırılmış daxiletmə modulu axın və ofis skanerlərini dəstəkləyir, sənədlərin bölüşdürülmüş şəkildə skan olunması, mətnin və standart formaların müəyyən edilməsini təmin edir.
Təhlükəsizlik və etibarlılıq
Miqyaslılıq və əlçatanlıq
Şəxsi skan sistemi
Çeviklik
FUNKSIONAL IMKANLAR
Təhlükəsizlik və miqyaslılıq
Təhlükəsizlik və etibarlılıq
Sistem bütün həyat dövrü ərzində sənədlərin sənayedə və ya konkret təşkilatda qəbul olunan siyasət və müddətlərə uyğun olaraq təhlükəsizliyi və dəyişilməzliyinə zəmanət verir.
Miqyaslılıq və əlçatanlıq
WSS Docs Storage saxlanc yeri 5000 tb-dan artıq həcmdə sənədləri (5 milyard sənəd) saxlamağa imkan verir.
Bütün əsas servislər əraziyə görə uzaqda yerləşən serverlər üzrə bölüşdürülə bilər.
Şəxsi skan sistemi
Daxilə quraşdırılmış daxiletmə modulu axın və ofis skanerlərini dəstəkləyir, sənədlərin bölüşdürülmüş şəkildə skan olunması, mətnin və standart formaların müəyyən edilməsini təmin edir.
Çeviklik
Sistem WSS Docs bazasında yaradılıb, bu isə proqramlaşdırma olmadan, həm WSS Docs API vasitəsilə bir çox dəyişiklik (ortalama 90%) etməyə imkan verir.
Təsvir edilən funksionallıq WSS Docs sisteminin tətbiqi nəticəsində həyata keçirilir.
Tamamlanmış layihələr
İnnovasİyalar üçün
gələcəyə doğru!
Demo sifariş ətmək
İstifadəçilərin sayı
+
Azərbaycan, Bakı ş., S. Vurğun küç. 25,
Baku Residence Plaza, 2-ci mərtəbə
Sosial şəbəkələr
Menyu