Kargüzarlığın

avtomatlaşdırılması
Sənədlərin bütün həyat siklinə nəzarət: qeydiyyat, baxış, razılaşdırma, rəylər, müddətə və icraya nəzarət, işlərin nomenklaturası.

Çevik və genişlənən sistemdə daxil olan, göndərilən və daxili sənədlərin işlənməsi və saxlanması. Digər sistemlərlə inteqrasiya üçün geniş imkanlar (ERP, ABS və s.)
Sənədlərin razılaşdırılması prosesinin sadələşdirilməsi
Funksional imkanLAR
Geniş sənəd qeydiyyatı imkanları
Qeydiyyat nömrələrinin şablonları. Sənədlərin və onların layihələrinin avtomatik şəkildə nömrələnməsi. Həm sistemdən, həm əllə qeydiyyat nömrəsinin yaradılması, həmçinin sənədin daha erkən tarixə qeydiyyata alınması imkanı.
Çevik razılaşdırma
Razılaşdırma marşrutlarının həm proses səviyyəsində avtomatik şəkildə, həm bilavasitə istifadəçi tərəfindən əllə hazırlanması. Həm ardıcıl, həm paralel razılaşdırmaya, habelə onların birləşdirilməsinə yol verilir.
Sazlanan razılaşdırma prosesləri
Proqramçıları cəlb etmədən çətin çoxfunksionallı iş proseslərinin yaradılması və sazlanması. Yalnız əsas sənəd dövriyyəsi deyil, həmçinin müqavilələrin idarə olunması, müxtəlif növ ərizələrin emalı, iclas protokollarının idarə olunması.
Razılaşdırma prosesinin idarə olunması
Razılaşdırmada gecikmələrə prosesin "sahibi" tərəfindən nəzarət olunur. Gecikmə olduqda prosesin sahibi hər zaman sənədin növbəti mərhələyə keçirilməsi barədə qərar qəbul edə bilər.
FUNKSIONAL IMKANLAR
Sənədlərin razılaşdırılması prosesinin sadələşdirilməsi
Çevik razılaşdırma
Razılaşdırma marşrutlarının həm proses səviyyəsində avtomatik şəkildə, həm bilavasitə istifadəçi tərəfindən əllə hazırlanması. Həm ardıcıl, həm paralel razılaşdırmaya, habelə onların birləşdirilməsinə yol verilir.
Tənzimlənən razılaşdırma prosesləri
Proqramçıları cəlb etmədən çətin çoxfunksionallı iş proseslərinin yaradılması və tənzimlənməsi. Yalnız əsas sənəd dövriyyəsi deyil, həmçinin müqavilələrin idarə olunması, müxtəlif növ ərizələrin emalı, iclas protokollarının idarə olunması.
Geniş sənəd qeydiyyatı imkanları
Qeydiyyat nömrələrinin şablonları. Sənədlərin və onların layihələrinin avtomatik şəkildə nömrələnməsi. Həm sistemdən, həm əllə qeydiyyat nömrəsinin yaradılması, həmçinin sənədin daha erkən tarixə qeydiyyata alınması imkanı.
Razılaşdırma prosesinin idarə olunması
Razılaşdırmada gecikmələrə prosesin "sahibi" tərəfindən nəzarət olunur. Gecikmə olduqda prosesin sahibi hər zaman sənədin növbəti mərhələyə keçirilməsi barədə qərar qəbul edə bilər.
Sadə və anlaşılan interfeys
Funksional imkanLAR
Sənədə və onun statusuna dair təfsilatlı məlumatlarla, sənəddəki istənilən hadisə üzrə hər rol üçün fərdiləşdirilmiş bildirişlər. Bilavasitə bildirişdən emal (qərar qəbulu) imkanı.
Müxtəlif proseslər üçün vahid şəklə salınmış sənəd kartları. Qərar qəbulu və tapşırıqların qoyulması ilə sənədə ilkin baxış. Sənədlərin kütləvi emalı. Sənədlərin fərdiləşdirilmiş şəkildə kateqoriyalara ayrılması.
Kartın istənilən sahələrində tənzimlənən filtrlərə, habelə sənəd fayllarının məzmununa görə sənədlərin sürətli axtarışı. Hesabatların tərtib olunmasında filtrlərdən istifadə.
Sənəd kartına istənilən sayda faylların əlavə olunması və əlavə olunmuş fayllara qeyd yazılması imkanı. Hər əlavə olunmuş faylın versiyalarının izlənilməsi və müqayisə olunması.
Word formatında sənədlərin birgə redaktəsi.
Sənədlərlə iş üçün rahat interfeyslər
Elektron poçt vasitəsilə bildirişlər
Sənəd faylları ilə iş
Axtarış və filtrasiya
FUNKSIONAL IMKANLAR
Sadə və anlaşılan interfeys
Sənədlərlə iş üçün rahat interfeyslər
Müxtəlif proseslər üçün vahid şəklə salınmış sənəd kartları. Qərar qəbulu və tapşırıqların qoyulması ilə sənədə ilkin baxış. Sənədlərin kütləvi emalı. Sənədlərin fərdiləşdirilmiş şəkildə kateqoriyalara ayrılması.
Elektron poçt vasitəsilə bildirişlər
Sənədə və onun statusuna dair təfsilatlı məlumatlarla, sənəddəki istənilən hadisə üzrə hər rol üçün fərdiləşdirilmiş bildirişlər. Bilavasitə bildirişdən emal (qərar qəbulu) imkanı.
Sənəd faylları ilə iş
Sənəd kartına istənilən sayda faylların əlavə olunması və əlavə olunmuş fayllara qeyd yazılması imkanı. Hər əlavə olunmuş faylın versiyalarının izlənilməsi və müqayisə olunması.
Word formatında sənədlərin birgə redaktəsi.
Axtarış və filtrasiya
Kartın istənilən sahələrində tənzimlənən filtrlərə, habelə sənəd fayllarının məzmununa görə sənədlərin sürətli axtarışı. Hesabatların tərtib olunmasında filtrlərdən istifadə.
Hər proses üzrə filtrlərin istifadəsi və Excel-fayla ixrac olunması imkanı ilə sənədlərin qeydiyyat jurnalı aparılır.
Sənədin hər mərhələdə qalma müddətinə nəzarət. Emalı tələb olunan sənədlər üzrə bildirişlər. Sənədin cari mərhələdə qalma müddəti bitdikdə növbəti mərhələyə avtomatik keçirilməsi imkanı.
İcraya nəzarətin asanlaşdırılması
Tapşırıqların idarə olunması
Həm sənədlər əsasında, həm müstəqil tapşırıqların qoyulması imkanı. Tapşırıqların icra müddətinin idarə olunması. Alt və təkrarlanan tapşırıqların yaradılması.
İstifadəçilərin bütün hərəkətlərinin qeydə alınması
Qərar tarixçəsində istifadəçilərin bütün hərəkətlərinə dair məlumatlar qeydə alınır. Növbəti təhlil üçün lazımi məlumatlarla sənədlərin versiyalarının uçotu aparılır.
Funksional imkanLAR
Elektron qeydiyyat jurnalları
İcra intizamına nəzarət
FUNKSIONAL IMKANLAR
İcraya nəzarətin asanlaşdırılması
Elektron qeydiyyat jurnalları
Hər proses üzrə filtrlərin istifadəsi və Excel-fayla ixrac olunması imkanı ilə sənədlərin qeydiyyat jurnalı aparılır.
Tapşırıqların idarə olunması
Həm sənədlər əsasında, həm müstəqil tapşırıqların qoyulması imkanı. Tapşırıqların icra müddətinin idarə olunması. Alt və təkrarlanan tapşırıqların yaradılması.
İcra intizamına nəzarət
Sənədin hər mərhələdə qalma müddətinə nəzarət. Emalı tələb olunan sənədlər üzrə bildirişlər. Sənədin cari mərhələdə qalma müddəti bitdikdə növbəti mərhələyə avtomatik keçirilməsi imkanı.
İstifadəçilərin bütün hərəkətlərinin qeydə alınması
Qərar tarixçəsində istifadəçilərin bütün hərəkətlərinə dair məlumatlar qeydə alınır. Növbəti təhlil üçün lazımi məlumatlarla sənədlərin versiyalarının uçotu aparılır.
Əlavə funksiyalar
Funksional imkanLAR
Sistemin miqyaslılığı ESDS-də 20 mindən artıq istifadəçinin işləməsinə imkan verir. Holdinqin filial və şirkətlərində sənəd dövriyyəsini, bütün şirkətlərin vahid informasiya məkanında işləyə biləcəyi və bir-birindən asılı olmayacağı şəkildə avtomatlaşdırmağa hazırıq.
İş yerində olmadığı müddətdə hər əməkdaş üçün sistemdə müavin təyin oluna bilər. Əvəzləmə mexanizmi rəhbər tərəfindən müəyyən proseslər üzrə sənədlərin emalına görə məsul işçilərin təyin olunması üçün də istifadə olunur.
iOS və Android bazasında mobil tətbiq sənədlə asanlıqla və sürətli şəkildə tanış olmağa, onu razılaşdırmağa və ya imzalamağa imkan verir.
MS Office tətbiqləri və domen infrastrukturu ilə birbaşa inteqrasiya. Sənədlərin "Asan İmza" ERİ ilə imzalanması. Digər sistemlərlə (ERP, ABS və s.) geniş inteqrasiya imkanları.
Müavinlər sistemi
Miqyaslılıq
İnteqrasiya və ERİ (elektron rəqəmsal imza)
Hərəkətlilik
FUNKSIONAL IMKANLAR
Əlavə funksiyalar
Müavinlər sistemi
İş yerində olmadığı müddətdə hər əməkdaş üçün sistemdə müavin təyin oluna bilər. Əvəzləmə mexanizmi rəhbər tərəfindən müəyyən proseslər üzrə sənədlərin emalına görə məsul işçilərin təyin olunması üçün də istifadə olunur.
Miqyaslılıq
Sistemin miqyaslılığı ESDS-də 20 mindən artıq istifadəçinin işləməsinə imkan verir. Holdinqin filial və şirkətlərində sənəd dövriyyəsini, bütün şirkətlərin vahid informasiya məkanında işləyə biləcəyi və bir-birindən asılı olmayacağı şəkildə avtomatlaşdırmağa hazırıq.
İnteqrasiya və ERİ (elektron rəqəmsal imza)
MS Office tətbiqləri və domen infrastrukturu ilə birbaşa inteqrasiya. Sənədlərin "Asan İmza" ERİ ilə imzalanması. Digər sistemlərlə (ERP, ABS və s.) geniş inteqrasiya imkanları.
Hərəkətlilik
iOS və Android bazasında mobil tətbiq sənədlə asanlıqla və sürətli şəkildə tanış olmağa, onu razılaşdırmağa və ya imzalamağa imkan verir.
Təsvir edilən funksionallıq WSS Docs sisteminin tətbiqi nəticəsində həyata keçirilir.
Tamamlanmış layihələr
İnnovasİyalar üçün
gələcəyə doğru!
Demo sifariş ətmək
İstifadəçilərin sayı
+
Azərbaycan, Bakı ş., S. Vurğun küç. 25,
Baku Residence Plaza, 2-ci mərtəbə
Sosial şəbəkələr
Menyu