Tapşırıqların İdarə

edİlməsİ
Tapşırıqların yaradılması, nəzarəti və icrası – bütün bunlar vahid informasiya məkanında həyata keçirilib, ətraflı hesabatlar isə onların icrasına nəzarəti keyfiyyətli şəkildə həyata keçirməyə imkan verir.

Tapşırıqlar digər proseslərlə birlikdə və onlardan asılı olmayaraq işləyir. Ətraflı hesabatlar icraya yüksək keyfiyyətli nəzarət etməyə imkan verir.
Məsələlərin və tapşırıqların idarə olunması
Funksional imkanLAR
Tapşırığın məktub əsasında işə salınması
E-mail vasitəsilə elektron məktub əsasında tapşırıqların işə salınması.
Tapşırıqların idarə olunması
Həm sənədlər əsasında, həm müstəqil tapşırıqların tapşırıqların qoyulması imkanı. Tapşırıqların icra müddətinin idarə olunması. Alt və təkrarlanan tapşırıqların yaradılması.
Dövri tapşırıqlar
Yaradılan tapşırığın sahələri və yaradılma dövriliyinin (həftəlik, aylıq) göstərildiyi şablon üzrə tapşırıqların yaradılması.
Tapşırıqların avtomatik yaradılması
Tapşırıqlar faylda doldurulan tapşırıqlar cədvəlindən yaradıla bilər. Üstəlik bu tapşırıqlar müxtəlif şərtlərə görə işə salına bilər.
FUNKSIONAL IMKANLAR
Məsələlərin və tapşırıqların idarə olunması
Tapşırıqların icrasının başqalarına ötürülməsi və nəzarət
Funksional imkanLAR
İş yerində olmadığı müddətdə hər əməkdaş üçün sistemdə müavin təyin oluna bilər. Əvəzləmə mexanizmi rəhbər tərəfindən müəyyən proseslər üzrə sənədlərin emalına görə məsul işçilərin təyin olunması üçün də istifadə olunur.
Tapşırıqların icra müddətinə nəzarət. İyerarxiya üzrə rəhbərlərin məlumatlandırılması imkanı ilə gecikdirilmiş tapşırıqlar üzrə müxtəlif bildirişlər.
Tapşırıqların icrasında gecikdirilən saatların hesablanması imkanı ilə müxtəlif filtrlər kəsiyində (proses, icraçı, müəllif, layihə və s.) tapşırıqlar üzrə hesabatların aparılması. Hesabat Excel fayla ixrac olunur.
Əsas sənəddə müəyyən qərarların qəbul edilməsi zamanı tapşırıqların avtomatik şəkildə Arxivə köçürülməsi.
İcra intizamına nəzarət
Müavinlər sistemi
Avtomatik icra
Hesabatlılıq
FUNKSIONAL IMKANLAR
Tapşırıqların icrasının başqalarına ötürülməsi və nəzarət
Təsvir edilən funksionallıq WSS Docs sisteminin tətbiqi nəticəsində həyata keçirilir.
Tamamlanmış layihələr
İnnovasİyalar üçün
gələcəyə doğru!
Azərbaycan, Bakı, 12 Nigar Rəfibəyli küç.,
Passage 1901, 1-ci mərtəbə
Menyu
Sosial şəbəkələr