LAYİHƏ

"Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC

İSTEHSAL SEKTORU
Sifarişçi haqqında
"Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 noyabr 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsis edilmişdir. Hal-hazırda təşkilatın tərkibində iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini təmsil edən 19 törəmə cəmiyyət fəaliyyət göstərir.
Tapşırıq
"Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması sahəsində innovativ həllərin tətbiq edilməsinə böyük diqqət yetirir. Təşkilatda elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin tətbiq edilməsi üçün əsas Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Dövlət orqanlarında (idarələrində) daxili idarəetmə proseslərinin elektronlaşdırılması üzrə tədbirlər haqqında" Sərəncamı olmuşdur.
Həll
Təşkilat müvafiq həllin satınalınması və tətbiq edilməsi üzrə tender elan etmişdir. Bu tenderdə bir neçə şirkət iştirak etmiş, ən uyğun və sərfəli təklif təqdim edən "Do IT" şirkəti qalib elan edilmişdir. Sistem seçilərkən, aşağıdakı məqamlar nəzərə alınmışdır: icraçının dövlət orqanlarında analoji layihələrin həyata keçirilməsi üzrə təcrübəsi, habelə, sistemin funksional xüsusiyyətləri, səmərəlilik və genişlənmə qabiliyyəti göstəriciləri.
Nəticə
WSS Docs Elektron sənəd dövriyyəsi sisteminə keçid kağız qeydiyyat jurnallarının istifadəsindən, müxtəlif növ sənədlərin kağız surətlərinin saxlanılmasından imtina edilməsinə, sənədlərin razılaşdırılması və onlar üzrə tapşırıqların icra edilməsi prosesinin sürətlənməsinə və şəffaflığının artırılmasına səbəb olmuşdur.
"WSS Docs elektron sənəd dövriyyəsi sisteminə şirkətin törəmə müəssisələri də qoşulmuşdur. Sistemdə həmin müəssisələrin prosesləri arasında yaradılmış inteqrasiya sayəsində, vəzifələrin sürətlə və rahatlıqla həyata keçirilməsi üçün şərait yaradılmışdır."

Rəy üçün link

Kamran Nəbizadə
Baş Direktor
Tamamlanmış layihələr
Azərbaycan, Bakı, 22, Tbilisi pr.
Grand Hotel Europe ofis mərkəzi, 3-cü mərtəbə
Sosial şəbəkələr
Menyu