LAYİHƏ

"SOCAR Georgia Gas" şirkəti

NEFT SEKTORU
Sifarişçi haqqında
SOCAR Georgia Gas şirkəti Gürcüstanda ən iri təbii qaz təchizatçısıdır. Şirkət bütün ölkə üzrə 780 mindən çox abunəçini təbii qazla təmin edir və, eyni zamanda Gürcüstanda ən iri işəgötürənlərdən biri (şirkətin ştatı 3000 nəfər təşkil edir) olmaqla, işin effektivliyi və keyfiyyəti baxımından aparıcı mövqe tutur.
Tapşırıq
Şirkətlər qrupunun rəhbərliyi qarşıya baza kargüzarlığının: "dəftərxananın" və təşkilati-sərəncamverici sənədlərlə işin avtomatlaşdırılması, icra intizamına nəzarətin artırılması, habelə, şirkətin regional müəssisələri arasında qarşılıqlı fəaliyyətin dəstəklənməsi tapşırığını qoymuşdur. Layihənin spesifikası 8 şirkət qrupu, o cümlədən 6 regional şirkət üçün vahid sənəd idarəetmə sisteminin qurulması zərurətindən ibarət idi.
Həll
Layihədə qrupun elektron sənəd dövriyyəsi sisteminə qarşı öz funksional tələblərini irəli sürən bir neçə şirkətinin iştirak etməsi seçim prosesini çətinləşdirirdi. Bununla belə, WSS Docs sisteminin sadə və çoxfunksiyalı "filial rejimi" sayəsində, seçim prosesi əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşmışdır. Bu rejim qrupun bütün şirkətlərinin sənədlərinin vahid informasiya məkanında idarə olunmasını təşkil etməyə imkan vermişdir.
Nəticə
Bu sistemin tətbiq edilməsi haqqında qərar 2014-cü ildə qəbul edilmişdir. Elektron sənəd dövriyyəsinin tətbiq edilməsi üzrə layihənin həyata keçirilməsi 8 ay çəkdi. Hal-hazırda sistemdə 1000-dən çox əməkdaş çalışır. Bu müddət ərzində şirkət 20-dən artıq biznes proseslərini avtomatlaşdıra (o cümlədən daxili kadr resurslarından istifadə edərək), habelə, digər informasiya sistemləri ilə inteqrasiyanı həyata keçirə bilmişdir.
"Biz müasir informasiya texnologiyalarının və avtomatlaşdırma vasitələrinin tətbiq edilməsinə xüsusi diqqət yetiririk. Müəssisələrimizdə fəaliyyətdə olan biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması sistemləri arasında WSS Docs elektron sənəd dövriyyəsi sistemi xüsusi yer tutur. Bu sistemin tətbiq edilməsi haqqında qərar 2014-cü ildə qəbul edilmişdir. Artıq o vaxt biz sistemin istifadəsindən əldə olunan müsbət effekti hiss etdik, biz nəinki sənəd dövriyyəsinin effektivliyini artıra, həmçinin, bir çox biznes proseslərini optimallaşdıra, habelə, daxili korporativ tapşırıqların vaxtında yerinə yetirilməsinə nəzarəti dəfələrlə gücləndirə bildik.
Bu gün isə, artıq 7 ildən sonra, biz WSS Docs olmadan şirkətinin həyatını çətinliklə təsəvvür edirik."

Rəy üçün link

Azər Məmmədov
SOCAR Georgia Gas şirkətinin direktoru
Tamamlanmış layihələr
Azərbaycan, Bakı, 12 Nigar Rəfibəyli küç.,
Passage 1901, 1-ci mərtəbə
Menyu
Sosial şəbəkələr