LAYİHƏ

"Caspian Geo" şirkəti

NEFT SEKTORU
Sifarişçi haqqında
"Caspian Geo" MMC SOCAR və BGP Offshore şirkətlərinin birgə müəssisəsidir və Xəzər regionunda həm quruda, həm də şelfdə seysmik məlumatların toplanması və işlənməsi üzrə xidmətlər göstərir.
Tapşırıq
"Caspian Geo" – layihə tərtibatı və seysmik kəşfiyyat sahəsində fəaliyyət göstərən sabit şirkətdir. Öz gündəlik fəaliyyətində şirkət əməkdaşları çoxlu sayda sənədlərlə işləyir və çoxsaylı biznes proseslərin, o cümlədən, müqavilələrin, ödəniş sorğularının, xarici və daxili yazışmaların idarə olunması proseslərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edirlər.

2019-cu ildə şirkət rəhbərliyi qarşıda mövcud sənəd dövriyyəsi proseslərinin optimallaşdırılması və avtomatlaşdırılması yolu ilə sənədlərlə işin effektivliyinin artırılması tapşırığını qoymuşdur.

Həll
İT həlli kimi WSS Docs sistemi seçilmişdir. Əsas seçim meyarları olaraq interfeys rahatlığı, habelə, sistemin yüksək səmərəliliyi və etibarlılığı qəbul edilmişdir. İnteqrator kimi Azərbaycanda avtomatlaşdırma sistemlərinin tətbiq edilməsi üzrə əhəmiyyətli təcrübəyə malik olan Do IT şirkəti seçilmişdir. Sistem ən qısa müddət ərzində tətbiq edilmişdir. Layihənin başlaması anından sistemin sənaye istismarına verilməsi anına qədər 4 aydan az vaxt keçmişdir. 2021-ci ildə isə WSS Docs elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin funksional imkanlarının genişləndirilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir. Belə bir inteqrasiya layihəsinin həyata keçirilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir ki, həmin layihə çərçivəsində, satınalmaların və müqavilələrin idarə olunması proseslərində WSS Docs sistemi 1C uçot sistemi ilə inteqrasiya edilmişdir.
Nəticə
2019-cu ildə WSS Docs elektron sənəd dövriyyəsi sistemi tətbiq edildikdən sonra, sənədlərin, müqavilələrin, ödəniş sorğularının yaradılması, işlənməsi və razılaşdırılması ilə bağlı olan prosedurlar əhəmiyyətli dərəcədə sürətlənmiş, onların axtarışına sərf olunan vaxt azalmış, proses daha şəffaf olmuşdur. WSS Docs Elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin köməyi ilə sənədlərin elektron şəkildə satınalmalar üzrə işlənməsi imkanı məhsulların və xidmətlərin əldə edilməsi prosedurunun özünü sürətləndirmiş, bununla da, uzunmüddətli satınalma prosedurları problemini aradan qaldırmışdır. 2021-ci ildə, şirkətin əsas informasiya sistemləri arasında inteqrasiya sayəsində, materialların və xidmətlərin əldə edilməsi prosesi dəfələrlə sürətlənmişdir.
"Peşəkar iş gördüyünə görə "Do IT" komandasına təşəkkür etmək istərdim. Həmkarlarımız bizə biznes proseslərimizin müəyyən optimallaşdırılmasını həyata keçirməyə kömək etdilər. Biz, biznesimizin avtomatlaşdırılması üzrə müxtəlif layihələrdə "Do IT" ilə gələcək əməkdaşlıqdan məmnun olarıq."
Elşən Vəliyev
Baş direktorun müavini
Tamamlanmış layihələr
Azərbaycan, Bakı, 22, Tbilisi pr.
Grand Hotel Europe ofis mərkəzi, 3-cü mərtəbə
Sosial şəbəkələr
Menyu