LAYİHƏ

"Azergold" QSC

İSTEHSAL SEKTORU
Sifarişçi haqqında
"Azergold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 1047 saylı 11 fevral 2015-ci il tarixli Sərəncamına əsasən təsis edilib. AzerGold QSC-nin fəaliyyəti əlvan və qara metal filiz yataqlarının öyrənilməsi, tədqiqi, kəşfiyyatı, idarə edilməsi, bu metalların istehsalı, emalı və satışına istiqamətlənib.
Tapşırıq
Elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin (ESMS) tətbiq edilməsi üçün əsası sənədlərin yaradıla, razılaşdırıla və saxlanıla biləcəyi vahid elektron bazanın yaradılması zərurəti təşkil etmişdir.
"Azergold" QSC-yə tapşırıqların icra mərhələlərini şəffaf şəkildə izləməyə, onların icrası gedişatına nəzarət etməyə və əməkdaşların zəruri sənədin axtarışına sərf etdiyi vaxtı azaltmağa imkan verən bir alət lazım idi.
Həll
Bazarda təqdim olunan həllərin ətraflı analizi nəticəsində, şirkət WSS Docs Elektron sənəd dövriyyəsi sistemini seçdi. Həllin seçilməsinə səmərəlilik, etibarlılıq göstəriciləri və istifadəçi interfeysinin rahatlığı öz təsirini göstərmişdir.
Nəticə
WSS Docs sisteminin tətbiq edilməsi aşağıdakı tapşırıqları həll etmişdir:
• Vahid sənədlər bazası yaradılmışdır.
• Sənədlərin razılaşdırılması prosesi operativ və şəffaf olmuşdur.
• Tətbiq edilən nəzarət mexanizmləri sayəsində, icra intizamı səviyyəsi yüksəlmişdir.
• Kağız xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq mümkün olmuşdur.
"WSS Docs sisteminin tətbiqi sənədlərin razılaşdırılması prosesinin effektivliyini artırmağa və tapşırıqların yerinə yetirilməsinə nəzarəti əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirməyə imkan vermişdir. Sistem yüksək səmərəliliyi və genişlənmə imkanı ilə fərqlənir. İstismar zamanı tərəfimizdən kritik nasazlıq aşkar edilməmişdir."

Rəy üçün link

Rəşad Kərimov
İKT şöbəsinin rəhbəri
Video - rəy
Tamamlanmış layihələr
Azərbaycan, Bakı, 22, Tbilisi pr.
Grand Hotel Europe ofis mərkəzi, 3-cü mərtəbə
Sosial şəbəkələr
Menyu